Online Učionica Družionica

 

Obavještenje udruženja Roditelji:

Obavještavamo Vas da je udruženje Roditelji, usled novonastale situacije prilagodio servis podrške pri učenju za djecu iz socijalno ugroženih porodica, sa ciljem jednostavnijeg praćenja programa #Ucidoma.

Udruženje Roditelji kroz servis Učionica Družionica pruža podršku u obrazovanju, socijalizaciji i rastu djeci iz socijalno najugroženijih porodica.

Online Učionica Družionica podrazumijeva pomoć u izradi domaćih zadataka putem telefona i Vibera. Časovi se održavaju jednom sedmično u trajanju od 45 minuta. Online podrška i pored ograničenja je veliki resurs, jer omogućava da proširimo pomoć i podršku djeci iz svih gradova Crne Gore kojoj je to potrebno.

Vjerujemo da je veliki broj djece kojima treba pomoć kako bi sto uspješnije pratili program #UciDoma i koja nijesu u mogućnosti da prate aktivno, eventualno nemaju neophodno podršku od porodice.

Objavljen je poziv za volontere na društvenim mrežama udruženja Roditelji, određeni broj volontera se prijavio i već u kontinuitetu radi sa školarcima, što se pokazalo veoma korisnim. Očekujemo da će taj broj rasti i proširiti i u ostalim gradovima.

S tim u vezi, molimo Vas da obavijestite škole na teritoriji Crne Gore o postojanju ovakvog vida podrške socijalno ugroženim porodicama ili da nas uputite kako da ih na najbrži mogući način mi obavijestimo kako bi uputili djecu na nas da bismo im omogućili ovaj vid podrške. Vjerujemo, da je ovo ujedno značajna podrška i školama usled upostavljenog novog programa, koji je izazovan za sve.

Škole nas mogu kontaktirati ili uputiti porodice na mail udruzenje.roditelji@gmail.com, broj telefona 067 577 869 i 020 511 983.

Spremni smo da u skladu sa resursima doprinesemo obrazovanju djece osnovnoškolskog uzrasta koja su socijalno ugrožena i da je to zapravo jedini način da izađu iz začaranog kruga siromaštva.

Udruženje Roditelji
Bracana Bracanovića 74/a, Podgorica, Crna Gora
Tel/Fax: +382 20 221 000
E-mail: udruzenje@roditelji.me
www.roditelji.me

Obavještenje o realizaciji maturskog i stručnog ispita

Obavještenje Ispitnog centra:

Imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu pojavom korona virusa, prirodno je da se kod svih nas nameće niz pitanja u vezi sa maturskim i stručnim ispitom.

Međutim, još uvijek je neizvjesna njegova realizacija. Ministarstvo prosvjete ulaže maksimalne napore da se kontinuitet nastave održi i ukoliko se budu pratile sve navedene preporuke maturski /stručni ispit neće biti stresan, kada bude izvjesna njegova realizacija.

Svakako, sve informacije u vezi sa navedenim biće vam na vrijeme proslijeđene.