06 Elektrotehnika sa elektronikom

Opšte uputstvo za rad sa učenicima za predmet Elektrotehnika sa elektronikom

 • Zadatak 01:
  • Objasniti princip rada u tranzistoru i karakteristike tranzitora
  • Uputstva za izradu dobićete preko viber grupe
  • Rok 26.03.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 02
  • Objasniti opšte osobine pojačavača (predaju rada uraditi putem maila)?
  • Rok za predaju rada  je ponedjeljak, 30.03.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 03
  • Objasniti složene pojačavače (predaju rada uraditi putem maila)?
  • Rok za predaju rada  je petak, 10.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 04
  • Objasniti pojam i podjelu oscilatora (predaju rada uraditi putem maila)?
  • Rok za predaju rada  je petak, 24.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 05
  • Objasniti tranzitor kao prekidač (predaju rada uraditi putem maila)?
  • Rok za predaju rada  je petak, 08.05.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 06
  • Objasniti tiristore (predaju rada uraditi putem maila)?
  • Rok za predaju rada  je petak, 22.05.2020 do 13,30