I-2 Tehničar drumskog saobraćaja od 2009

 

01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

02 Matematika

03 Engleski jezik

04 Fizičko vaspitanje

05 Informatika

06 Istorija

07 Elektrotehnika i elektronika

08 Osnovi saobraćaja

09 Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

10 Tehnička mehanika

11 Fizika

12 Saobraćajna kultura

13 Praktična nastava