I-3 Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta od 2019

 

01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

02 Matematika

03 Engleski jezik

04 Fizičko vaspitanje

05 Poznavanje robe

06 Geografija

07 Ekologija i zaštita životne sredine

08 Osnove saobraćaja i transporta

09 Osnove prava

10 Poslovna administracija i komunikacija

11 Informatika

12 Fizika