08 Uvod u kuvarstvo

02 rasijecanje mesa

45_72 Pilece i kokošije meso

46_72 Zivinsko meso

47 _ 72 Riblje meso

48 _ 72 Ocjena kvaliteta ribljeg mesa

51 _ 72 Podjela riba

52 _ 72 Morske ribe

53 _ 72 Bijele morske ribe

54 _72 Rakovi

55_72 Jastog

56_72 Skampi

58_72 Gambori

58_72 Kozice

59_72 Rijecni rakovi

60_72 Mekusci

61_72 Školjke

62_72 Puževi

63_72 Žabe

66_72 Meso divljaci

72_72 Karakteristike mesa divljaci