02 Matematika

01 Kvadratna jednačina

02 Rješavanje kvadratne j-ne