I-4 Prehrambeni tehničar od 2018

 

01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

02 Matematika

03 Engleski jezik

04 Fizičko vaspitanje

05 Informatika

06 Hemija

07 Fizika

08 Osnovi prehrambene tehnologije

09 Tehnike rada u laboratoriji

10 Uslovi rada u prehrambenoj industriji

11 Prehrambena mikrobiologija

12 Istorija