02 Matematika

01 Kvadratna jednačina

02 Rješavanje kvadratnih j-na