01 – prvi razred

 

I-1 Turistički tehničar od 2013

I-2 Tehničar drumskog saobraćaja od 2009

I-3 Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta od 2019

I-4 Prehrambeni tehničar od 2018

I-5 Prodavač od 2018 / Konobar od 2017

I-6 Kuvar od 2018 / Pekar od 2019

I-7 Automehaničar od 2007

I-8 Instalater SUGK od 2007