08 Osnove saobraćaja i transporta

01 I5 K9- Organizacija prevoza

02 I5 K1 – Osnovne dimenzije i karakteristike saobraćajnog sredstva

03 I5 K1 Kriterijumi ekonomičnosti pri izboru saobraćajnog-sredstva

04 I5 K1 Rad saobraćajnog sredstva u procesu prevoženja

05 I5 K2 – Putnički saobraćaj

06 I5 K2 – Prizvodnost rada saobraćajnog sredstva