08 Organizacija rada i sistem kvaliteta

 

Opšte uputstvo za rad za predmet Organizacija rada i sistem kvaliteta

 • Zadatak 01:
  • Prva grupa: Objasniti dijagram toka procesa,
  • Druga grupa: Objasniti Listu za prikupljanje podataka,
  • Treća grupa: Objasniti Pareto dijagram
   • (pdf knjiga, osnovni alati kvaliteta, strana 97 i dalje, rok za dostavljanje pisanih radova biće objavljen na viber grupi).

 

 • Zadatak 02
  • Objasniti PDCA ciklus (novi alat kvaliteta; isti rad za sve grupe; način izrade i predaje rada kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je ponedjeljka, 30.03.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 03:
  • Objasniti nove alate kvaliteta (QFD i FMEA metode) (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka, NE RADI SE VIŠE PO GRUPAMA, SVAKI UČENIK JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SVOJ RAD)?
  • Rok za predaju rada je petak, 10.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 04:
  • Objasniti novi alat kvaliteta (HACCP metoda) (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka, NE RADI SE VIŠE PO GRUPAMA, SVAKI UČENIK JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SVOJ RAD)?
  • Rok za predaju rada je petak, 24.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 05:
  • Objasniti reiženjering, menadžment tehniku koja utiče kvalitet (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka, NE RADI SE VIŠE PO GRUPAMA, SVAKI UČENIK JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SVOJ RAD)?
  • Rok za predaju rada je petak, 08.05.2020 do 13,30