03 Engleski jezik

 • Lekcija 1
  • FOCUS 2, Lekcija 7.4-COLOURS AND THE CONSUMERS
  • Page 88/89
  • Ex.2,3,5,6
Za sva objasnjenja neka se jave na viber grupu. Odgovore takodje neka salju na tu grupu

 

 • Lekcija 2
  • FOCUS 2-   7.5
  • Page 90
  • Vježbe 2,4,5,6,7,8
 • Lekcija 3
  • FOCUS 2- 7.7
  • PAGE 92/93
  • An email/A letter of complaint
  • Vjezbe 1,2,3,4,5,6,7
  • Homework: Writing  task-A
 • Lekcija 3-kraj klasifikacionog perioda
  • FOCUS 2- FOCUS REVIEW 7
  • Page 94/95
  • Obnavljanje
  • Vjezbe-1,2,3,4,5,6,7
 • Unit 8 – Society
  Page 96

  Ex. 1 Complete UK TODAY with the words in the box. ( Kompletirajte UK TODAY sa ponudjenim rijecima – capital, crime, elections, head, minister, monarchy, population, United)
  Ex. 2 Write a similar fact file for your own country ( Sličnu stvar napišite i o svojoj zemlji) – u slučaju da ne znate neke činjenice o našoj zemlji koristite Internet)
  Ex. 3 Read the text and label the crimes in photos A-F with the words in red in the text( Pročitajte tekst nekoliko puta i upotrijebite rijeci iz teksta ( burglary, robbery mugging, thefts, shoplifting, drug dealing, piracy, murder, car theft, vandalism, arson) da biste oznacili krivična djela koja su prikazana na slikama na strani 97).Tri riječi su višak.
  Objašnjenje tih krivičnih djela je na priloženoj slici (IMG_20200405_104024) pa pokušajte da ih spojite.
  Sve odgovore slati na moj viber broj.