02 Matematika

 

43-VEZBE_Analiticka2

75-76 Treći pismeni zadataK, III-4

77-78 Krive drugog reda

79 Sistem linearnih nejednačina sa dvije nepoznate

80-81-82 Maksimum i minimum funkcije u datoj oblasti

83-84-85-86-87-88 Linearno programiranje

89-90 Brojni niz, monotonost

91-101 Aritmeticki niz

102-108 Geometrijski niz