09 Materijali

Opšte uputstvo za rad sa učenicima za predmet Materijali

 • Zadatak 01:
  • Objasniti svojstva bakra i legura od bakra (pdf knjiga Mašinski materijali od grupe autora, strana 276 i dalje)?

 

 • Zadatak 02:
  • Objasniti svojstva aluminijuma i legura od aluminijuma  (način izrade i predaju rada je isti kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je ponedjeljak, 30.03.2020 do 13,30.

 

 • Zadatak 03:
  • Objasniti svojstva keramičkih materijala (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je petak, 10.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 04:
  • Objasniti svojstva stakla (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je petak, 24.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 05:
  • Objasniti svojstva sinterovanih materijala (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je petak, 08.05.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 06:
  • Objasniti primjenu tehničkog drveta (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je petak, 22.05.2020 do 13,30