01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

01 Predavanja Derviš i smrt

02 Lelejska gora- Mihailo Lalić

03 Моrfologija

04 Јеdnačenje suglasnika po zvučnosti

05 Јеdnačenje suglasnika po mjestu tvorbe