09 Specijalni načini usluživanja hrane i piće

47_66 Kruška kvaka

48_66 Osoblje sobnog restorana

49_66 Mini bar

50_66 Usluživanje u prevoznim sredstvima

51_66 Usluge u vozu

52_66 Porudzbine u vozu

53 _ 66 Usluge u vagonu voza

54_66 Vagon bife

55 _ 66 Usluge na brodu

56 _ 66 Obroci na brodu

57_ 66 Odjeljenja na brodu

58 _ 66 Usluge u avionu

59 _ 66 Usluge u avionu

60_66 Meni karta u avionu

61 _ 66 Usluga u autobusima

62 _ 66 Postavljanje stola

63 _ 66 Postavljanje stola prema meniju

64 _66 Postavljanje pribora na sto