05 Pravo

1.Upustvo za učenike-ice IV-1

2.Vježba br.4 (1)

3.Nasta.materijal ugovor o osiguranju

04 Nastavni materijal – Ugovor o osiguranju

05 Vježba br.5 – Sastaviti i oblikovati ugovor o osiguranju

06.Bankarsko poslovanje

07.Hartije_od_vrijednosti

08.Odgovornost za privredne prestupe IV-1, pravo

09.Završni test provjere stečenog znanja IV-1, pravo

10,PREKRAJNAODGOVORNOST