13 Praktična nastava

 

Zadatak01

Zadatak 02:

    • Pratite link:

https://drive.google.com/open?id=1LNV1DRrcLRB8zwcQaLWQo9wwmO_kSeSa

    • Prepisati tekst, nacrtati slike, slikati urađeni zadatak i poslati na viber nastavnika.
    • Rok za završetak zadatka: 08.04.2020.

Zadatak 03:

Zadatak 04:

Zadatak 05: