07 Motorna vozila

 

Pratiti link:

https://drive.google.com/open?id=1LwLegPNeOV5InnoMMRlpGr75jbmNvDXp

Stručni rad na temu „Sistem za kočenje“ odraditi u Word-u i poslati na mejl mijofurtula@gmail.com do 6. Aprila.
Stručni rad na temu „Okvir-ram (šasija), karoserija“ odraditi u Word-u i poslati na mejl mijofurtula@gmail.com do 17. Aprila.