11 Praktična nastava

86-88 Parametarsko okruženje i okruženje za skiciranje

89-90 Parametarsko modeliranje

86-90 cad-modeli prvi cas

86-90 Tutorial What is parametric modeling?

 • Zadatak 01
  • Seminarski rad: Osnove 3D modeliranja u CAD softverima
   • Rad predati u formatu datoteka word i powerpoint, rad se radi samostalno
   • Rok za predaju je 24.04.2020. godine do 19,30 časova
   • Prva grupa (redni brojevi u dnevniku od 1 do 13) poslati rad na mail obradovicvaso30@gmail.com
   • Druga grupa (redni brojevi u dnevniku od 14 do 25) poslati rad na mail nenovuk@gmail.com

91-95 Crtanje linija, krugova i lukova, pravougaonika i paralelograma, poligona

96-100 Crtanje krivih linija i skiciranih tacaka, crtanje elipsi i parabola

101-102 Alati za prikazivanje crteza

103 Vjezbe tema Parametarsko skiciranje

103 Pitanja i zadaci za samoocjenjivanje tema Parametarsko skiciranje

104-105 Postupci odsijecanja i produžavanja skiciranih objekata

104-105 Solidworks Tutorials, Sketch Trim and Extend

106-107 Postupsi zaobljavanja i zarubljivanja skiciranih objekata

106-107 SKETCH FILLET

106-107 SKETCH CHAMFER (angle, distance)

108-110 Postupak kopiranja skiciranih objekata-Postupak premjestanja rotiranja i promjene veličine skiciranih objekata

111-115 Izrada sablona – Linearni i kruzni sabloni

111-115 Offset, Mirror, Move, copy, stretch entities and Linear, Circular patterns on SOLIDWORKS

116-117 Unos teksta u okruženje za skiciranje – Postupak modifikovanja skica

116 Sketch Text in solidworks

118-120 Dodavanje relacija i mjera skicama

118 Adding relations in Solidworks

119 Smart Dimension Tips