IV-5 Prehrambeni tehničar od 2009

 

01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

02 Matematika

03 Engleski jezik

04 Fizičko vaspitanje

05 Prehrambena tehnologija

06 Tehnološke operacije

07 Analiza namirnica

08 Preduzetništvo

09 Zaštita životne sredine

10 Internet i elektronsko poslovanje

11 Praktična nastava