07 Fizika

 

01 Elektromagnetna indukcija

02 Faradejev zakon elektromagnetne indukcije – zadaci

03 Oscilatorno kretanje

04 Talasi

05 Zvuk

06 Elektromagnetni talasi

07 Atom

08 Fotoni

09 Borov model atoma. Vodonikov spektar

10 Jezgro atoma

11 Masa jezgra. Energija veze

12 Nuklearna fisija. Termonuklearna fuzija