03 Engleski jezik

 • Lekcija 1
  • FOCUS 3-GRAMMAR-Used to/would
  • Page 42
  • Vježbe 3,4,6
   Odgovore slati na moj viber broj
  • 42 str Fokus 3
 • Lekcija 2– 3.7-Writing-A story
  • Page 44/45
  • Vježba 2 ( Pročitati priču pažljivo)
  • Vježba 3 ( Pročitati WRITING FOCUS i kompletirati ga sa odgovarajucim riječima i rečenicama iz priče)
  • Vježba 4 ( Kompletirati rečenice sa ponudjenim riječima i odrediti da li su te riječi pridjevi ( ADJ) ili prilozi (ADV))
  • Homework: Pročitati Writing task  i napričati priču na osnovu objave. Priča mora imati od 140-190 riječi
Odgovore i domaći zadatak slati na moj viber broj
 • Lekcija 3
  • FOCUS 3 – FOCUS REVIEW 3
  • OBNAVLJANJE
  • Page 46/47
  • Vježba 1 (Kompletirajte rečenice sa jednim od ponudjenim glagola. Dva glagola su višak)
  • Vježba 2 ( Kompletirajte rečenice sa riječima iz trećeg modula. Prvo slovo svake riječi je dato)
  • Vježba 3 ( Kompletirajte drugu rečenicu da bi imala slično značenje kao prva. Upotrijebite i riječi koje su date velikim slovima)
  • Vježba 4 ( Kompletirajte rečenice pomoću used to ili would i riječima koje su date u zagradi)
  • Vježbe 5 i 6 ( Zaokruži tačan odgovor)
Odgovore slati na moj viber broj