05 Saobraćajna psihologija

49 – Efekti fizičke sredine na čoveka

50 – Uticaj efekata fizičke i klimatske sredine – vježba

51 – Efekti klimatske sredine

52 – Ergonomija vozila i puta komandni uređaji

53 – Kontrolni uređaji

54 – Svjetlosni i signalni uređaji vozila

55 – Osvjetljavanje puteva i svjetlosna signalizacija

56 – Prilagođenost elemenata i opreme puta čovjeku – vježba

57 – Percepcija brzine vozila

58 – Opažanje lokomotornog kretanja i optički tok

59 – Ponašanje pri preticanju i u koloni

60 – Ponašanje vozača na pravom putu i u krivini

61 – Ljudski faktor u nastajanju saobraćajnih nezgoda

62 – Uzroci saobraćajnih nezgoda