12 Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

01 Zadatak

    • U svesci prepišite i nacrtajte sadržaj zadatka potpišite slikajte i pošaljite do 27.03 na grupu odjeljenja ili na mejl   furtulamika@gmail.com

02 Zakivanje

03 Spajanje metalnih dijelova-lemljenje

04 Meko lemljenje

05 Zadatak

U svesci prepišite i nacrtajte Zadatak potpišite, slikajte i pošaljite na grupu do 08.04.2020.

06 Tvrdo lemljenje

07 Osnovni postupci zavarivanja

08 Zadatak

Proucite ,skicirajte i pošaljite do 22,04 2020

Zadatak 09

Zadatak 10