09 Poznavanje robe I

 

48 Drvo i obrada drveta

 

50. Mehanička svojsta drveta

51. Hemijski sastav drveta

52. Fizička svojstva drveta

53.Estetska svojstva drveta

54.Vrste drveta i oblici prerade drveta

55.Prednosti i nedostaci drveta

56.Proizvodi mehaničke prerade drveta

57.Namještaj

58,59.Papir, vrste i kvalitet papira

60. Tehnologija proizvodnje papira

61. Prizvodi izdavačke i grafičke djelatnosti