10 Psihologija prodaje

47 – Percepcija

48 – Percipiranje propagandne poruke

49 – Faktori koji utiču na percepciju

50 – Planiranje i izvođenje propagande

51 – Djelovanje reklame

52 Propagandna sredstva

53 Slika proizvoda

54 – Uticaj boja na ponašanje kupca

55 – Uticaj muzike na ponašanje kupca

56 – Unapređenje prodaje

57 – Uticaj potreba i motiva na ponašanje kupca

58 – Stvaranje odluke o kupovini

59 – Percepcija rizika pri kupovini

60 – Ponašanje kupca

61 – Reagovanje na reklamacije

62 – Tipovi klijenata

63 – Tretiranje teških klijenata

64 – Ispitivanje tržišta

65 – Metode ispitivanja tržišta

66 – Prilagođavanje tržišzu

67 – Istraživanje tržišta