01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

01 Grčka kultura

02 Predavanja Sofokle – Antigona

03 Predavanja- Stilska obilježja antičke tragedije ,jezik , kompozicija

04 Dramske vrste

05 FONETIKA

06 Mit o Edipu

07 Srednjovekovna književnost

08-09 CRNOGORSKA SREDNJEVJEKOVNA KNJIŽEVNOST , LJETOPIS POPA DUKLJANINA

10 Legenda o Vladimiru i Kosari

11 FONOLOGI

12 Srednjovjekovna književnost u Srbiji

13 ,, Pohvala knezu Lazaru – Monahinja Jefimija (2)

14-15 Predavanja i vježbe -Prelazak L u O-4

16 -Predavanje Život i rad Jelene Balšić

17 -Humanizam i renesansa

18 – Predavanje Šekspir Romeo i Julija

19 – Vilijem Šekspir – Istraživački zadaci

20-21  Predavanje i zadaci, Frančesko Petrarka –  Kanconijer /  Velike ljubavi velikih ljudi