11 Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

01. Mjenjački prenosnici. Hidrodinamički mjenjački prenosnik

02. Sistem za prenos snage

03 Opravka mjenjača

04 Karoserija: https://drive.google.com/file/d/1uKX69bR7sQN4uzGhCgcLUxCcMiri60lr/view?usp=drivesdk

05 Kočioni sistemi: https://drive.google.com/file/d/1S8EcuDmjV6Zh4WCunWRtxCu64vhwXvwm/view?usp=drivesdk