02 Matematika

01 Izvod slozene funkcije

02 Monotonost funkcije,preko izvoda

03 Ekstremumi i prevojne tačke-funkcija

04 Funkcije – ispitivanje-funkcija

05 Pojam faktorijela

06 Kombinacije bez ponavljanja

07 Primjeri-kombinacija

08 Varijacije bez ponavljanja

09 Varijacije sa ponavljanjem

10 Permutacije bez ponavljanja

11 Permutacije sa ponavljanjem

12 Riješeni zadaci iz kombinatorike

13 Binomna Njtnova formula

14 Vjerovatnoća slučajnih dogadjaja

15 Uslovna vjerovatnoća