13 Računovodstvo i statistika

49-50 Izvori i načini prikupljanja podataka Predmet. pdf

51-52 Pojam, svrha, vrste i faze sređivanja i grupisanja podataka

53-54 Grupisanje podataka i statističke serije

55-56 Atributivne serije

57-58 Vremenske serije

59-60 Geografske serije

61-62 Kumulativni oblik serije

63-64 Pojam i pravila sastavljanja tabela

65-66 i 67 Vrste statističkih tabela

68-69 i 70 Pojam, značaj i vrste srednjih vrijednosti