01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

01 Nauke koje se bave jezikom

02 Fonetika

03 Fonologija

04 Prozodija – akcenatski sistem

04 Моrfologijа

04 Јеdnačenje suglasnika po zvučnosti

05 Morfologija

06 Јеdnačenje suglasnika po zvučnosti

07 Јеdnačenje suglasnika po mjestu tvorbe

08 Палатализација

09 Сибиларизација

10 Јотовање

11 Непостојано А

12 Промјена Л у О

13 Leksikologija i semantika

14 Frazeologizmi

15 Средњовјековна књижевност

16 Средњовјековна књижевност у Црној Гори

17 Српска средњовјековна књижевност

18 Јефимија