III-5 Prehrambeni tehničar od 2009

 

01 Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

02 Matematika

03 Engleski jezik

04 Fizičko vaspitanje

05 Sociologija

06 Prehrambena tehnologija

07 Biohemija

08 Organska hemijska tehnologija

09 Tehnološke operacije

10 Dijetetika i gastronomija

11 Mikrobiologija

12 Prakticna nastava