02 Matematika

43-VEZBE_Analiticka2

71-72 Treći pismeni zadatak, III-5

73-74-75-76-77-78 Krive drugog reda

79 Sistem linearnih nejednačina sa dvije nepoznate

80-81-82 Maksimum i minimum funkcije u datoj oblasti

83-84-85-86-87-88 Linearno programiranje

89-90 Brojni niz, monotonost

91-101 Aritmeticki niz

102-108 Geometrijski niz