09 Industrijska postrojenja

Opšte uputstvo za rad sa učenicima za predmet Industrijska postrojenja

 • Zadatak 01:
  • Objasniti sistem prenosa snage (pdf knjiga, Motori i motorna vozila, strana 133 i dalje, rok za dostavljanje pisanih radova biće objavljen na viber grupi)?

 

 • Zadatak 02:
  • Objasniti sistem za kočenje (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka)?
  • Rok za predaju rada je ponedjeljak, 30.03.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 03:
  • Objasniti sistem za upravljanje motornim vozilom (rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka, NE RADI SE VIŠE PO GRUPAMA, SVAKI UČENIK JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SVOJ RAD)?
  • Rok za predaju rada je petak, 10.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 04:
  • Objasniti pojam Automatizacije industrijskih postrojenja (predlog za izradu rada možete vidjeti na sljedećim adresama (link1 link2); rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka, NE RADI SE VIŠE PO GRUPAMA, SVAKI UČENIK JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SVOJ RAD)?
  • Rok za predaju rada je petak, 24.04.2020 do 13,30

 

 • Zadatak 05:
  • Objasniti pojam i značaj održavanja industrijskih postrojenja (predlog za izradu rada možete vidjeti na sljedećim adresama (link1); rad predati na mail kao kod prethodnog zadatka, NE RADI SE VIŠE PO GRUPAMA, SVAKI UČENIK JE OBAVEZAN DA DOSTAVI SVOJ RAD)?
  • Rok za predaju rada je petak, 08.05.2020 do 13,30