10 Izvođenje tehnoloških operacija I

01 Miješanje čvrstog materijala

02 Miješanje tjestastog materijala

03 Miješanje tečnosti

TEST I grupa

TEST II grupa

04 Faze

05 Taloženje

06 Uređaji za taloženje-pdf

07 filtracija

08 centrifugiranje

09 centrifugalni separatori

10 Test

11 membranska tehnologija

12 Uvod u savremeno pakovanje prehrambenih proizvoda

13 Mašine za punjenje prehrambenih proizvoda

14 Mašine za zatvaranje raznih vrsta ambalaže-converted

15 Mašine za zavrtanje raznih vrsta čepova

16 Vakumirke