09 Agencijsko poslovanje

01. Ugovor o zatrazenoj i potvrđenoj rezervaciji – Teorija

01.1. Zahtjev za rezervaciju -Praktična nastava

01.2. Potvrda rezervacije usluga – Praktična nastava

02. Ugovor o alotmanu- Teorija

02.1 Ugovor o alotmanu – Praktična nastava

03. Ugovor o fiksnom zakupu hotelskih kapaciteta- Teorija

03.1 Ugovor o fiksnom zakupu hotelskih kapaciteta- Praktična nastava

04. Globalni distributivni sistemi

04.1 Ugovor o subagenturi-Praktična nastava